První spárování s mobilním telefonem
Před používáním funkcí v režimu handsfree si nejprve se systémem spárujte mobilní telefon s rozhraním Bluetooth.
 Zapněte si na přístroji Bluetooth, aby mohlo proběhnout spárování.V případě potřeby použijte uživatelskou příručku k telefonu.
Telefon přidáte tak, že zvolíte:

Položka nabídky  
Add device

 1. Sledujte pokyny na obrazovce.
 1. Zazní výzva k vyhledání systému v mobilním telefonu.
 1. Zvolte značku a model vozidla z výběru, který se zobrazil na telefonu.
 1. Zkontrolujte, zda se šestimístné číslo na telefonu shoduje s šestimístným číslem zobrazeným na dotykové obrazovce.
 1. Úspěšné spárování se objeví na dotykové obrazovce.
 1. Telefon vám připomene, abyste systému udělili oprávnění k přístupu k informacím. Chcete-li ověřit kompatibilitu telefonu, postupujte podle pokynů v uživatelské příručce k telefonu nebo navštivte internetové stránky.
Nebo také telefon přidáte tak, že zvolíte:

Položka nabídky  
Add device
Poté vyberte možnosti:  
Najít další zařízení Bluetooth

 1. Sledujte pokyny na obrazovce.
 1. Na dotykové obrazovce zvolte název telefonu.
 1. Zkontrolujte, zda se šestimístné číslo na telefonu shoduje s šestimístným číslem zobrazeným na dotykové obrazovce.
 1. Úspěšné spárování se objeví na dotykové obrazovce.
 1. Telefon vám připomene, abyste systému udělili oprávnění k přístupu k informacím. Chcete-li ověřit kompatibilitu telefonu, postupujte podle pokynů v uživatelské příručce k telefonu nebo navštivte internetové stránky.
Většina mobilních telefonů vybavených bezdrátovou technologií Bluetooth však podporuje přinejmenším tyto funkce:
 • přijetí příchozího hovoru,
 • ukončení hovoru,
 • vytočení čísla,
 • oznámení čekajícího hovoru,
 • identifikace volajícího.
Ostatní funkce, jako je psaní textových zpráv pomocí zařízení Bluetooth nebo automatické stahování telefonního seznamu, závisí na konkrétním telefonu.