Použití systému Auto-Start-Stop
Zastavení motoru
 1. Zastavte vozidlo.
 1. Zařaďte neutrál.
 1. Uvolněte pedál spojky a plynový pedál.
Opětovné nastartování motoru
Sešlápněte spojkový pedál.
Omezení použití
Za určitých okolností se motor nemusí zastavit, například:
 • Bezpečnostní pás řidiče není zapnutý.
 • Motor je studený.
 • z důvodu udržení klimatu v interiéru,
 • Akumulátor vozidla je téměř vybitý.
 • Venkovní teplota je příliš nízká či příliš vysoká.
 • Za jízdy došlo k otevření dveří řidiče.
 • Je zapnuto vyhřívání čelního skla.
 • Probíhá regenerace filtru vznětových částic.
Za určitých okolností se motor může znovu spustit, například:
 • Z důvodu udržení klimatu v interiéru, např. funkce klimatizace.
 • Je zapnuto vyhřívání čelního skla.
 • Vozidlo se začalo pohybovat ze svahu při zařazeném neutrálu.
 • Akumulátor vozidla je téměř vybitý.
Zapínání a vypínání systému
Systém se automaticky zapne vždy, když zapnete zapalování.
Missing Image  Chcete-li systém vypnout, stiskněte spínač. Rozsvítí se slovo VYPNUTO Chcete-li systém opět zapnout, stiskněte spínač znovu.