Informace o automatickém ovládání dálkových světel
Systém zapne dálková světla, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
 • Systém byl zapnut na informačním displeji.
 • Spínač ovládání světel je nastaven do polohy automatických světlometů.
 • Intenzita venkovního osvětlení je dostatečně nízká na to, aby bylo nutné použít dálková světla.
 • Před vozidlem nejsou žádná vozidla.
 • Rychlost vozidla je vyšší než přibližně 40 km/h.
Systém vypne dálková světla, pokud je splněna kterákoliv z následujících podmínek:
 • Systém byl vypnut na informačním displeji.
 • Spínač ovládání světel je nastaven do jiné polohy než do polohy automatických světlometů.
 • jste zapnuli zadní mlhovky.
 • Míra osvětlení okolí je dostatečná na to, aby dálková světla nebylo nutné použít.
 • Systém rozpozná čelní nebo koncová světla přibližujícího se vozidla.
 • Systém zjistí prudký déšť, sníh či mlhu.
 • Systém rozpozná pouliční osvětlení.
 • Kamera má omezený výhled.
 • Rychlost vozidla klesne přibližně pod 30 km/h.
Zapnutí/vypnutí automatického ovládání dálkových světel
Zapnutí/vypnutí systému se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu.  
Nastavení vozidla
Stiskněte tlačítko OK.  
Osvětlení
Stiskněte tlačítko OK.  
Aut. dálkové světlomety
Stiskněte tlačítko OK.  

Kontrolka automatického řízení dálkových světel
Missing Image  Rozsvícení kontrolky signalizuje, že systém je připraven k provozu.
Ruční zásah do automatického ovládání dálkových světel
Zatlačením páčky směrem od sebe lze přepínat mezi dálkovými a tlumenými světly.