Zapnutí a vypnutí klimatizace
Missing Image 
Zapnutí a vypnutí recirkulace vzduchu
Missing Image 
Poznámka:  Vzduch, který je momentálně v prostoru pro cestující, bude cirkulovat.
Zapnutí a vypnutí klimatizace
Missing Image 
Poznámka:  Za určitých podmínek může kompresor klimatizace zůstat v činnosti i po vypnutí klimatizace.
Zapnutí a vypnutí maximálního odmrazování
Missing Image  Maximální intenzitu odmrazování zapnete otočením ovládacího prvku teploty po směru hodinových ručiček až za nejvyšší nastavení.
Poznámka:  Ovladač teploty se působením pružiny vrátí zpět na nejvyšší nastavení.
Poznámka:  Po zapnutí maximálního odmrazování se zapne vyhřívání čelního a zadního skla a klimatizace. Rychlost motorku ventilátoru se nastaví na nejvyšší hodnotu.
Poznámka:  Po vypnutí maximálního odmrazování zůstane zapnuto vyhřívání čelního a zadního skla.
Zapnutí a vypnutí maximálního chlazení
Missing Image  Maximální chlazení zapnete otočením ovládacího prvku teploty proti směru hodinových ručiček za nejnižší nastavení.
Poznámka:  Ovladač teploty se působením pružiny vrátí zpět na nejnižší nastavení.
Poznámka:  Po vypnutí maximálního ochlazování zůstane klimatizace zapnuta.
Nastavení rychlosti motorku ventilátoru
Missing Image 
Poznámka:  Rychlost motorku ventilátoru je udávána rozsvícením kontrolek na ovládání.
Poznámka:  Po vypnutí motorku ventilátoru se klimatizace vypne a okna by se mohla zamlžit.
Nasměrování vzduchu do výdechů u čelního skla
Missing Image 
Nasměrování vzduchu do výdechů v přístrojové desce
Missing Image 
Nasměrování vzduchu do výdechů v prostoru pro nohy
Missing Image 
Nastavení teploty
Missing Image
Nižší teplotu nastavíte otočením ovladače teploty proti směru hodinových ručiček.
Vyšší teplotu nastavíte otočením ovladače teploty po směru hodinových ručiček.