Systém usnadňuje rozjíždění vozidla ve stoupání, aniž by bylo zapotřebí použít parkovací brzdu. Je-li systém aktivní, vozidlo zůstane ve stoupání bez pohybu po dobu dvou až tří sekund od uvolnění brzdového pedálu. Tím získáte čas přesunout nohu z brzdového na plynový pedál. Systém automaticky uvolní brzdy, jakmile motor vyvine dostatečný výkon k tomu, aby vozidlo nesjelo ze svahu.
Použití asistenta rozjezdu do svahu
  1. Sešlápněte brzdový pedál, aby se vozidlo zcela zastavilo. Držte brzdový pedál sešlápnutý.
  1. Pokud snímače zjistí, že vozidlo stojí ve svahu, systém se automaticky aktivuje.
  1. Pokud uvolníte brzdový pedál, zůstane vozidlo stát ve svahu přibližně dvě až tři sekundy, aniž by se rozjelo. Tato doba je automaticky prodloužena, pokud podniknete nějaké kroky k rozjetí.
  1. Rozjeďte se běžným způsobem. Systém automaticky uvolní brzdy.
Poznámka:  Pokud uvolníte brzdový pedál a opět jej sešlápnete, když je systém aktivní, bude patrný výrazně kratší zdvih brzdového pedálu. To je normální.