Missing Image
Ovládací prvky adaptivního tempomatu se nachází na volantu.
Zapnutí adaptivního tempomatu
Missing Image  Stiskněte a uvolněte spínač.
Na informačním displeji se rozsvítí šedá kontrolka. Systém je nyní v pohotovostním režimu.
Na informačním displeji se zobrazí indikátor, aktuální nastavení odstupu a nastavená rychlost.
Nastavení rychlosti udržované adaptivním tempomatem
Jeďte požadovanou rychlostí.
Missing Image  Stiskem přepínače nahoru nastavíte aktuální rychlost.
  1. Uvolněte plynový pedál.
  1. Na informačním displeji se rozsvítí zelená kontrolka a zobrazí se aktuální nastavení odstupu a rychlosti.
  1. Pokud je před vámi zjištěno vozidlo, rozsvítí se obrázek vozidla.
Nastavení odstupu
Missing Image  Velikost odstupu mezi vaším vozidlem a vozidlem před vámi můžete zvýšit či snížit stisknutím tlačítka ovládání odstupu.
Poznámka:   Je na vaší zodpovědnosti, abyste zvolili odstup, který odpovídá jízdním podmínkám.
Missing Image
 Zvolená hodnota odstupu se zobrazí na informačním displeji, jak je znázorněno pruhy na obrázku. Můžete vybrat ze čtyř různých nastavení odstupu.
Vypnutí adaptivního tempomatu
Missing Image  Stiskněte a uvolněte spínač.