Missing Image
Systém je určen ke zjišťování vozidel, která se mohou nacházet v oblasti mrtvého úhlu. Oblast detekce se rozprostírá po obou stranách vozidla mezi vnějším zpětným zrcátkem a místem, které je přibližně 4 m za zadním nárazníkem. Oblast detekce se rozšiřuje přibližně 18 m za zadním nárazníkem, pokud je rychlost vozidla vyšší než 48 km/h a upozorňuje vás na blížící se vozidla.
Poznámka:  Systém nezabraňuje možné kolizi s jinými vozidly. Není konstruován tak, aby rozpoznával zaparkovaná vozidla, chodce, zvířata nebo součásti dopravní infrastruktury.
Zapnutí/vypnutí systému sledování mrtvých úhlů
  1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Settings.
  1. Zvolte možnost Driver Assistance.
  1. Zvolte možnost Blind Spot.
Jestliže systém vypnete, rozsvítí se varovná kontrolka a zobrazí se příslušná zpráva. Jestliže systém zapnete nebo vypnete, varovné kontrolky dvakrát zablikají.
Poznámka:  Pokud systém dočasně vypnete, při příštím zapnutí zapalování se automaticky opět zapne.
Kontrolka systému sledování mrtvých úhlů
Missing Image  Jestliže systém zaznamená vozidlo, rozsvítí se varovná kontrolka ve vnějším zpětném zrcátku na té straně, na které se zjištěné vozidlo přibližuje. Pokud zapnete směrová světla na téže straně svého vozidla, bude varovná kontrolka blikat.
Poznámka:  Systém vás nemusí být schopen upozornit na vozidlo, které oblastí detekce projíždí rychle.