Systému je určen k tomu, aby vás po přesunutí volicí páky do polohy zpátečky (R) upozorňoval na vozidla, která se přibližují ze stran.
Použití systému upozornění na vozidla blížící se z boku
Systém je konstruován tak, aby rozpoznával vozidla přibližující se rychlostí do 60 km/h. Jsou-li snímače částečně či zcela zablokovány, snímaná oblast se zmenší. Při pomalém couvání se zvětšuje oblast pokrytí i účinnost systému.
Systém se zapíná, jakmile se spuštěným motorem zařadíte zpátečku (R). Po vyřazení zpátečky (R) se systém vypíná.
Missing Image
Snímač na levé straně je blokován překážkou pouze částečně a oblast pokrytí na pravé straně je maximální.
Missing Image
Oblast pokrytí se rovněž zmenšuje při parkování pod úzkými úhly. Snímač na levé straně je z převážné části blokován překážkou a oblast pokrytí na této straně je výrazně zmenšena.
Kontrolky, zprávy a zvuková upozornění systému
Missing Image
Jestliže systém zaznamená vozidlo, rozsvítí se kontrolka ve vnějším zpětném zrcátku na té straně, na které se zjištěné vozidlo přibližuje. Rozezní se zvukový signál a na informačním displeji se zobrazí hlášení.