Systém varování před nárazem je aktivní po překročení rychlosti přibližně 10 km/h. Funkce rozpoznávání chodců je aktivní v rychlostech do 80 km/h.
Missing Image
Systém dokáže na situace, kdy se rychle přibližujete ke stojícímu vozidlu, k vozidlu či cyklistovi jedoucímu stejným směrem jako vy, nebo k chodci pohybujícímu se v dráze vozidla, reagovat ve třech stupních.

Stupeň reakce  Popis 
Upozornění  Bliká varovná kontrolka a zní výstražný signál. 
Asistence při brzdění  Systém pomáhá řidiči snížit rychlost nárazu tím, že připraví brzdovou soustavu na prudké brzdění. V rámci činnosti systému nedochází k automatickému použití brzd. Když sešlápnete brzdový pedál, může systém aplikovat plnou brzdnou sílu, ačkoliv bude pedál sešlápnut jen mírně. 
Aktivní brzdění  Systém je navržen tak, aby aktivoval brzdy, pokud zjistí, že bezprostředně hrozí srážka. Tímto opatřením může snížit následky nárazu nebo srážce dokonce zabránit. 

Zapnutí/vypnutí funkce aktivního brzdění se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky  Činnost 
Asistent řidiče
Stiskněte tlačítko Menu. 
Pre-collision Assist
Stiskněte tlačítko OK
Aktivní brzdění
Stiskněte tlačítko OK

Upozornění na vzdálenost
Varovná kontrolka se rozsvítí, když je vzdálenost od vpředu jedoucího vozidla malá.
Poznámka:  Varovná kontrolka se nerozsvítí, je-li v činnosti tempomat nebo adaptivní tempomat.
Nastavení citlivosti upozornění na vzdálenost
Úprava citlivosti upozornění na vzdálenost se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky  Činnost 
Asistent řidiče
Stiskněte tlačítko Menu. 
Pre-collision Assist
Stiskněte tlačítko OK
Citlivost výstrahy
Stiskněte tlačítko OK.Stisknutím přepínače nahoru nebo dolů zvolte požadované nastavení.Stiskněte tlačítko OK

Signalizace vzdálenosti
Časový odstup od vozidel jedoucích před vámi se znázorňuje graficky.
Poznámka:  Grafické znázornění se nezobrazuje, je-li v činnosti tempomat nebo adaptivní tempomat.

Rychlost vozidla  Citlivost systému  Barva indikátoru vzdálenosti  Vzdálenost  Časový odstup 
100 km/hNormální.  Šedá.  Více než 25 m.  Více než 0,9 s. 
Žlutá.  17–25 m0,6–0,9 s. 
Červená.  Méně než 17 m.  Méně než 0,6 s. 

Zapnutí/vypnutí signalizace vzdálenosti
Zapnutí/vypnutí signalizace vzdálenosti se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky  Činnost 
Asistent řidiče
Stiskněte tlačítko Menu. 
Pre-collision Assist
Stiskněte tlačítko OK
Indikace vzdálenosti
Stiskněte tlačítko OK