Princip fungování
Systém umožňuje omezovat rychlost vozidla podle aktuálního omezení rychlosti zjištěného pomocí funkce rozpoznávání dopravních značek. Když například systém rozpoznávání dopravních značek zjistí rychlostní limit 80 km/h, rychlost vozidla bude omezena na 80 km/h. V případě potřeby, např. při předjíždění, lze však nastavené rychlostní omezení překročit.
Poznámka:  Systém nezjišťuje rychlostní limity na doplňujícím dopravním značení.
Mezi režimy omezovače rychlosti můžete přepínat pomocí informačního displeje.
Pomocí nabídky tolerance na informačním displeji je možné nastavit trvalou toleranci rychlosti, tj. tolerované překročení detekovaného omezení rychlosti.
Používání inteligentního omezovače rychlosti
Ovládací prvky se nachází na volantu.
Zapínání a vypínání systému
Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka přepnete systém do pohotovostního režimu. Systém vás vyzve k nastavení rychlosti, případně zobrazí zjištěné rychlostní omezení jako nastavenou rychlost. Dalším stisknutím tlačítka systém vypnete.
Poznámka:  Systém v pohotovostním režimu neomezuje rychlost vozidla.
Nastavení omezovače rychlosti
Missing Image  Missing Image  Když je systém v pohotovostním režimu, stisknutím přepínače nahoru nebo dolů nastavíte omezovač na aktuální rychlost vozidla. Nastavená rychlost se uloží a zobrazí na informačním displeji.
Poznámka:  Když systém zjistí jiné rychlostní omezení, upraví podle něj nastavení omezovače rychlosti.
Poznámka:  Pokud systém nedokáže zjistit rychlostní omezení, vrátí se do pohotovostního režimu.
Rychlost lze nastavovat po malých nebo velkých krocích. Jedním stisknutím přepínače nahoru nebo dolů můžete nastavenou rychlost měnit v menších krocích. Stiskem a přidržením přepínače nahoru nebo dolů můžete nastavenou rychlost měnit ve větších krocích.