Pokud je otevřeno pouze jedno okno a je slyšet hluk proudění vzduchu nebo pulzující hluk, mírně otevřete protější okno.
Otevření okna jedním dotykem
Ovladač stiskněte až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Zavření okna jedním dotykem
Ovladač zvedněte až na doraz a uvolněte jej. Opětovným stisknutím nebo nadzvednutím spínače okno zastavíte.
Ochrana proti přivření
Pokud okno narazí na nějakou překážku, automaticky se zastaví a vrátí se opačným směrem.