Plnění nádržky AdBlue®
Missing Image
Plnicí trubka nádržky AdBlue® se nachází vedle plnicí trubky palivové nádrže a je opatřena modrým víčkem.Nádržku doplňujte pomocí čerpadla čerpacích stanic aditiva AdBlue® nebo z nádoby s aditivem AdBlue®.
Plnění nádržky AdBlue® pomocí čerpadla na čerpací stanici
Postup plnění nádržky AdBlue® se podobá postupu při tankování paliva.
 1. Zcela otevřete uzávěr palivové nádrže.
Missing Image
 1. Odšroubujte víko plnicího otvoru nádržky AdBlue®.
 1. Plně zasuňte trysku plnicí pistole AdBlue®.
Missing Image
 1. S tryskou plnicí pistole AdBlue® manipulujte ve vyznačené oblasti.
Poznámka:  Tryska palivové pistole po naplnění nádrže vypne přívod paliva.
 1. Trysku plnicí pistole AdBlue® mírně nadzvedněte a poté ji pomalu vyjměte.
 1. Umístěte víko plnicího otvoru nádržky AdBlue® zpět.Otáčejte s ním ve směru hodinových ručiček, dokud neucítíte silný odpor a dokud víčko nezacvakne.
Doplňování aditiva AdBlue® z nádoby
Vždy se řiďte pokyny od výrobce.
 1. Sejměte víko nádoby kapalného aditiva.
 1. Nasaďte na nádobu hubici a utahujte ji, dokud neucítíte silný odpor.
 1. Odšroubujte víko plnicího otvoru nádržky AdBlue®.
 1. Zasuňte hubici do plnicí trubky nádržky AdBlue® tak, aby se její těsnění plně usadilo na hrdle.
 1. Doplňte kapalinu do nádrže.
Poznámka:  Jakmile je nádrž plná, kapalina se přestane doplňovat.
 1. Vraťte nádobu do svislé polohy mírně pod plnicí trubkou nádržky AdBlue®.
 1. Nechejte veškerou zbývající kapalinu v hubici stéct zpět do kanystru.
 1. Vyjměte hubici z plnicí trubky nádržky AdBlue®.
 1. Sejměte hubici z nádoby aditiva AdBlue® a znovu nasaďte víčko.