Otevření střešního okna
  POZOR:  Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru a dbejte na to, aby si nehrály se střešním oknem. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

Ovládací prvky střešního okna se nacházejí na stropní konzole a jsou vybaveny funkcí otevírání jedním stisknutím.
Pokud budete chtít pohyb zastavit, stiskněte spínač podruhé.
Missing Image  Krátkým stisknutím zadní části spínače střešní okno otevřete do větrací polohy.
Opětovným krátkým stisknutím zadní části spínače střešní okno otevřete.
Zavření střešního okna
  POZOR:  Při zavírání střešního okna zkontrolujte, zda mu v jeho pohybu nebrání žádná překážka a zda se v jeho blízkosti nenachází děti ani zvířata.
  POZOR:  Nenechávejte děti ve vozidle bez dozoru a dbejte na to, aby si nehrály se střešním oknem. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.

Ovládací prvky střešního okna se nacházejí na stropní konzole a jsou vybaveny funkcí zavírání jedním stisknutím.
Pokud budete chtít pohyb zastavit, stiskněte spínač podruhé.
Missing Image  Stiskněte a uvolněte přední část ovladače.