Jazyk

Položka nabídky  Činnost 
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu. 
Displej
Stiskněte tlačítko OK
Jazyk
Stiskněte tlačítko OK.Zvolte příslušné nastavení. 

Jedn. měření

Položka nabídky  Činnost 
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu. 
Displej
Stiskněte tlačítko OK
Měrná jednotka
Stiskněte tlačítko OK.Zvolte příslušné nastavení. 

Jednotky teploty

Položka nabídky  Činnost 
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu. 
Displej
Stiskněte tlačítko OK
Jednotka teploty
Stiskněte tlačítko OK.Zvolte příslušné nastavení. 

Jednotky tlaku v pneumatikách

Položka nabídky  Činnost 
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu. 
Displej
Stiskněte tlačítko OK
Tlak pneumatiky
Stiskněte tlačítko OK.Zvolte příslušné nastavení. 

Akustické signály

Položka nabídky  Činnost 
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu. 
Nastavení vozidla
Stiskněte tlačítko OK
Zvuková upozornění
Stiskněte tlačítko OK
Parkovací místo nalezeno
Stiskněte tlačítko OK
Informace
Stiskněte tlačítko OK