Otevírání kapoty
Missing Image
  1. Otevřete levé přední dveře.
  1. Zcela vytáhněte páčku odjišťování kapoty a poté ji nechte vrátit do původní polohy.
Poznámka:  Tím se odjistí západka zámku kapoty.
  1. Podruhé zcela vytáhněte páčku odjišťování kapoty.
Poznámka:  Tím se odjistí kapota.
  1. Otevřete kapotu motoru.
Poznámka:  Pod kapotou se nenachází žádná další západka.
Missing Image
  1. Podepřete kapotu pomocí podpěry.
Zavírání kapoty
  1. Vyjměte podpěru ze zajištění a řádně ji zajistěte ve sponě.
  1. Přivřete kapotu a nechte ji posledních 25–35 cm klesnout vlastní vahou.
Poznámka:  Zkontrolujte, zda je kapota zavřená správně.
Varovné a informační kontrolky
Missing Image  Rozsvítí se, pokud zapnete zapalování a ponecháte je zapnuté, když se otevřou jakékoli dveře nebo kapota.
Informační hlášení

Zpráva   Činnost  
Kapota je otevřená
Zastavte vozidlo, jakmile to bude z bezpečnostních důvodů možné, a zavřete kapotu.