Missing Image
ANádržka chladicí kapaliny motoru   Viz   Kontrola chladicí kapaliny motoru
BNádržka brzdové kapaliny.   Viz   Kontrola brzdové kapaliny
CVíko plnicího otvoru motorového oleje   Viz   Kontrola motorového oleje
DMěrka hladiny motorového oleje   Viz   Měrka hladiny motorového oleje
EAkumulátor.   Viz   Výměna 12V baterie
FPojistková skříňka v motorovém prostoru   Viz   Pojistky
GVzduchový filtr.
HNádržka na kapalinu do ostřikovačů čelního a zadního skla   Viz   Kontrola kapaliny ostřikovačů