1. Zvedněte raménko stěrače.
Poznámka:  Při zvedání nedržte raménko stěrače za stírátko.
Missing Image
  1. Uvolněte stírátko stěrače z raménka stěrače.
Poznámka:  Dokud nenasadíte stírátko zpět na stěrač, zabraňte návratu raménka stěrače zpět ke sklu.
  1. Při montáži postupujte v obráceném pořadí demontáže.
Poznámka:  Zkontrolujte, zda je stírátko stěrače zajištěno na místě.