Přeprava po městě   Provoz mimo město   Kombinovaný provoz   Emise CO2  
 L/100 km    L/100 km    L/100 km   g/km  
5,7–5,3 L/100 km4,2–3,6 L/100 km4,8–4,3 L/100 km95-154