Přeprava po městě  Provoz mimo město  Kombinovaný provoz  Emise CO2 
 L/100 km   L/100 km   L/100 km  g/km 
5,7–5,3 L/100 km4,2–3,6 L/100 km4,8–4,3 L/100 km95-154