Missing Image
 Chcete-li aktivovat ostřikovače čelního skla, přitáhněte páčku k sobě. Po uvolnění páčky budou stěrače ještě krátkou dobu v činnosti.Chvíli po ukončení ostřikování dojde ještě k jednomu setření skla, aby se odstranily zbytky kapaliny do ostřikovačů.
Funkci dodatečného setření můžete zapnout nebo vypnout na informačním displeji.
Poznámka:  Pokud je nádržka kapaliny do ostřikovače prázdná, ostřikovače nepoužívejte.Mohlo by dojít k přehřátí čerpadla ostřikovače.
Nastavení
Zapnutí/vypnutí funkce dodatečného setření se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu.  
Nastavení vozidla
Stiskněte tlačítko OK.  
Stěrače
Stiskněte tlačítko OK.  
Dodatečné stírání
Stiskněte tlačítko OK.