Stěrač zadního okna
Missing Image
AIntervalové stírání.
BNepřetržité stírání.
CStěrač zadního okna je vypnutý.
Stěrač zadního skla se zapne také v případě, že se spuštěnými stěrači čelního skla zařadíte zpátečku.
Funkci setření zadního skla po zařazení zpátečky můžete vypnout na informačním displeji.
Poznámka:  Před vjetím do myčky nezapomeňte stěrač zadního skla vypnout.
Nastavení
Zapnutí/vypnutí funkce setření zadního skla se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu.  
Nastavení vozidla
Stiskněte tlačítko OK.  
Stěrače
Stiskněte tlačítko OK.  
Stírání při zpátečce
Stiskněte tlačítko OK.  

Ostřikovač zadního okna
Missing Image
 Ostřikovač zadního okna aktivujete odtažením páčky od sebe.Po uvolnění páčky bude stěrač ještě krátkou dobu v činnosti.
Poznámka:  Pokud je nádržka kapaliny do ostřikovače prázdná, ostřikovače nepoužívejte.Mohlo by dojít k přehřátí čerpadla ostřikovače.