Varovná kontrolka nezapnutého bezpečnostního pásu
Rozsvítí se varovná kontrolka, pokud je zapnuto zapalování, a když se vyskytne některá z následujících situací:
  • Přední sedadlo je obsazeno a bezpečnostní pás není zapnut.
  • Zadní bezpečnostní pás byl před okamžikem rozepnut.
Missing Image  Varovná kontrolka svítí do doby, než se připoutáte.
Zvukové upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás
Zvukové upozornění zazní v případě, že svítí varovná kontrolka a rychlost vozidla překročí poměrně nízkou hodnotu.
Zvukové upozornění zní po dobu pěti minut nebo do doby, než se připoutáte.
Vypnutí zvukového upozornění
Doporučujeme, abyste se obrátili na autorizovaného prodejce.
Stav bezpečnostního pásu
Missing Image
ABezpečnostní pás zapnut.
BBezpečnostní pás není zapnut.
CZadní bezpečnostní pás byl před okamžikem rozepnut.
DPorucha.
Stav bezpečnostního pásu můžete zobrazit tak, že pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolíte následující:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu.  
Informace
Stiskněte tlačítko OK.  
Bezpečnostní pásy
Stiskněte tlačítko OK.  

Informační zpráva o stavu bezpečnostního pásu

Zpráva   Popis  
Porucha monitoru zadního pásu Je nutný servis
Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.