POZOR:  Tento systém vás nezbavuje zodpovědnosti za zachovávání potřebné opatrnosti a pozornosti při jízdě. Pokud se systému nepodaří zapnout nebo vypnout dálková světla, máte možnost fungování systému deaktivovat.
  POZOR:  Při přiblížení k ostatním účastníkům silničního provozu může být nutný zásah z vaší strany.
  POZOR:  Při nepříznivém počasí může být potřebné vyřazení systému z činnosti.
  POZOR:  Systém nepoužívejte při špatné viditelnosti, například pokud je mlha, hustý déšť, mrholí či sněží.
  POZOR:  Pokud jsou světla protijedoucích vozidel skryta za překážkami (např. svodidly), nemusí systém dálková světla vypnout, takže může dojít k oslnění.
  POZOR:  Pravidelně kontrolujte a měňte lišty stěračů čelního skla, aby měl kamerový snímač ničím nerušený výhled. Náhradní lišty stěračů čelního skla musí mít správnou délku.

Informace o dálkových světlech s ochranou proti oslnění
Systém je určen k tomu, aby zabraňoval oslnění ostatních účastníků silničního provozu, když máte zapnuta dálková světla.
Missing Image
ABěžný paprsek dálkových světel.
BDálková světla s ochranou proti oslnění.
Systém zapne dálková světla, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
 • Systém byl zapnut na informačním displeji.
 • Spínač ovládání světel je nastaven do polohy automatických světlometů.
 • Intenzita venkovního osvětlení je dostatečně nízká na to, aby bylo nutné použít dálková světla.
 • Před vozidlem nejsou žádná vozidla.
 • Rychlost vozidla je vyšší než přibližně 40 km/h.
Systém upravuje paprsek dálkových světel za účelem eliminace oslnění, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:
 • Systém byl zapnut na informačním displeji.
 • Spínač ovládání světel je nastaven do polohy automatických světlometů.
 • Systém rozpozná čelní nebo koncová světla přibližujícího se vozidla.
Missing Image  Kontrolka dálkových světel zůstane rozsvícena, i když systém upraví paprsek dálkových světel za účelem eliminace oslnění.
Systém vypne dálková světla, pokud je splněna kterákoliv z následujících podmínek:
 • Systém byl vypnut na informačním displeji.
 • Spínač ovládání světel je nastaven do jiné polohy než do polohy automatických světlometů.
 • jste zapnuli zadní mlhovky.
 • Systém zjistí prudký déšť, sníh či mlhu.
 • Systém rozpozná pouliční osvětlení.
 • Kamera má omezený výhled.
 • Rychlost vozidla klesne přibližně pod 30 km/h.
Zapnutí/vypnutí dálkových světel s ochranou proti oslnění
Zapnutí/vypnutí systému se provádí pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu. Zvolte tyto položky:

Položka nabídky   Činnost  
Nastavení
Stiskněte tlačítko Menu.  
Nastavení vozidla
Stiskněte tlačítko OK.  
Osvětlení
Stiskněte tlačítko OK.  
Aut. dálkové světlomety
Stiskněte tlačítko OK.  

Kontrolka dálkových světel s ochranou proti oslnění
Missing Image  Rozsvícení kontrolky signalizuje, že systém je připraven k provozu.
Zásah do činnosti dálkových světel s ochranou proti oslnění
Zatlačením páčky směrem od sebe lze přepínat mezi dálkovými a tlumenými světly.
Informační zprávy dálkových světel s ochranou proti oslnění

Zpráva   Součást  
Přední kamera Omezený dohled Očistěte sklo
Kamera má omezený výhled.Očistěte čelní sklo.Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Přední kamera dočasně nedostupná
Kamera má poruchu.Chvíli počkejte, dokud kamera nevychladne.Pokud zpráva zůstane zobrazena nebo se bude zobrazovat opakovaně, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.