POZOR:  Neseřizujte sedadlo řidiče, když je vozidlo v pohybu.

Posouvání sedadel dozadu a dopředu
  POZOR:  Zkontrolujte pohybem dopředu a dozadu, že sedadlo je plně aretováno ve své poloze. Nezajištěné sedadlo může být v případě nehody nebezpečné – může způsobit poranění nebo úmrtí osob.

Missing Image
Seřízení opěradla
Missing Image