POZOR:  Systém nenahrazuje parkovací brzdu. Když opouštíte vozidlo, vždy zatáhněte parkovací brzdu.
  POZOR:  Jakmile se systém aktivuje, je nutné zůstat ve vozidle. Za všech okolností nesete odpovědnost za kontrolu nad vozidlem, dohledem nad systémem a zasáhnutím v případě potřeby. Neopatrnost by mohla mít za následek ztrátu kontroly nad vozidlem, vážné zranění osob nebo dokonce smrt.
  POZOR:  V případě funkční poruchy nebo nadměrného zvýšení otáček motoru se systém vypíná.

Systém je určen k tomu, aby aktivací brzd udržel vozidlo na místě, jakmile zastavíte a uvolníte brzdový pedál. To může být užitečné například při čekání ve svahu nebo v zácpě.
Zapnutí/vypnutí funkce automatického udržení vozu na místě
Missing Image  Stiskněte tlačítko na středové konzole. Když je systém zapnutý, tlačítko svítí.
Poznámka:  Systém můžete zapnout pouze poté, co zavřete dveře řidiče, připoutáte se a spustíte motor.
Poznámka:  Při nastartování vozidla si systém pamatuje poslední nastavení.
Před připojením přívěsu nebo před použitím automatické myčky nezapomeňte systém vypnout.
Používání funkce automatického udržení vozu na místě
  1. Pomocí brzd zastavte vozidlo. Na informačním displeji se rozsvítí kontrolka aktivity funkce automatického udržení vozu na místě.
  1. Uvolněte brzdový pedál. Systém udrží vozidlo na místě. Kontrolka aktivity funkce automatického udržení vozu na místě zůstane na informačním displeji zobrazena.
Poznámka:  Systém se aktivuje pouze tehdy, když aplikujete dostatečný brzdný tlak. Pokud zastavíte ve strmém svahu, bude možná nutné sešlápnout brzdový pedál silněji, aby se systém aktivoval.
Poznámka:  Systém může za určitých okolností zatáhnout elektrickou parkovací brzdu. Rozsvítí se varovná kontrolka brzdové soustavy. Elektrická parkovací brzda se uvolní, jakmile sešlápněte plynový pedál.   Viz   Elektrická parkovací brzda
Poznámka:  Pokud systém auto-start-stop vypne motor, zůstane funkce automatického udržení vozu na místě aktivní.
Poznámka:  Systém se deaktivuje, když zařadíte zpátečku (R) a sešlápnete brzdový pedál.
  1. Rozjeďte se běžným způsobem.Systém uvolní brzdy a kontrolka aktivity funkce automatického udržení vozu na místě zhasne.
Kontrolka funkce automatického udržení vozu na místě
Kontrolka funkce automatického udržení vozu na místě se na informačním displeji rozsvítí, když je systém zapnutý a když je buď aktivní, nebo nedostupný.
Missing Image  Tato kontrolka se rozsvítí, když je systém aktivní. Vozidlo zůstane po uvolnění brzdového pedálu na místě.Missing Image  Tato kontrolka se rozsvítí, když je systém zapnutý, ale nelze pomocí něj udržet vozidlo na místě.
V následujících situacích nemusí být systém dostupný:
  • V průběhu manévru prováděného aktivním parkovacím asistentem.
  • Vozidlo se nachází v režimu ponechání neutrálu.   Viz   Automatická převodovka
  • Jsou otevřeny dveře řidiče.
  • řidič nemá zapnutý bezpečnostní pás.
  • Předtím, než se systém aktivuje, je zařazena zpátečka (R).
Informační zprávy funkce udržení vozu na místě

Zpráva   Činnost  
Auto Hold Aktivace=zavřete dveře a zapněte si bezpečnostní pás
Zobrazí se jako připomenutí toho, že je potřeba zavřít dveře řidiče a že se řidič musí připoutat.  
Auto Hold není dostupný
Zobrazuje se tehdy, není-li systém dostupný.  
Auto Hold K uvolnění sešlápněte brzdu a použít spínač
Zobrazí se, když je systém aktivní. Systém vypnete sešlápnutím brzdového pedálu a stisknutím tlačítka automatického udržení vozu na místě nacházejícího se na středové konzole.  
Porucha systému Auto Hold Sešlápněte brzdu
Plně sešlápněte pedál brzdy.Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.  
Porucha systému Auto Hold
Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.