Poznámka:  Příležitostný hluk z oblasti brzd je zcela normální.Pokud se z oblasti brzd ozývá stálé skřípání nebo vrzání, může být brzdové obložení opotřebené.Pokud při brzdění volant často vibruje nebo cuká, nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Poznámka:  Na kolech se může usazovat prach z brzd, dokonce i v běžných jízdních podmínkách.Určité množství prachu je stejně jako opotřebení brzd nevyhnutelné.   Viz   Čištění kol
Poznámka:  V závislosti na zákonech a předpisech platných v zemi, pro kterou bylo vozidlo původně určeno, mohou brzdová světla při intenzivním brzdění blikat. Jakmile vozidlo zastaví, mohou se aktivovat také výstražná světla.
 Mokré brzdy vedou ke snížení brzdného účinku. Při výjezdu z myčky nebo stojící vody několikrát mírně sešlápněte brzdový pedál, abyste osušili brzdy.
Potlačení plynu brzdou
 Pokud plynový pedál uvízne nebo se zadrhne, řádně sešlápněte brzdový pedál. Vozidlo začne zpomalovat a výkon motoru se sníží. Dojde-li k takové situaci, sešlápněte brzdový pedál a zastavte vozidlo.Pokud je vozidlo vybaveno automatickou převodovkou, zařaďte polohu pro parkování (P). Pokud je vozidlo vybaveno mechanickou převodovku, zařaďte neutrál. Vypněte motor a zatáhněte parkovací brzdu. Zkontrolujte, zda na plynovém pedálu a v oblasti kolem něj nejsou žádné předměty nebo nečistoty, které by bránily jeho pohybu.Pokud nenaleznete zjevnou příčinu problému a potíže i nadále přetrvají, nechejte vozidlo neprodleně zkontrolovat.
Brzdový asistent
Brzdový asistent zjišťuje prudké brzdění tím, že měří rychlost sešlápnutí brzdového pedálu. Systém zajišťuje maximální brzdný účinek po dobu sešlápnutí pedálu.Brzdový asistent může v kritických situacích zkrátit brzdnou vzdálenost.
Varovná kontrolka brzdového systému
  POZOR:  Jízda na dlouhou vzdálenost se zataženou parkovací brzdou může způsobit závadu brzdové soustavy.

Missing Image  Missing Image  Když při zapnutém zapalování zatáhnete parkovací brzdu, rozsvítí se.
 Pokud se rozsvítí za jízdy, zkontroluje, zda není zatažena parkovací brda. Pokud parkovací brzda není zatažená, signalizuje rozsvícení kontrolky nízkou hladinu brzdové kapaliny nebo závadu brzdové soustavy. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Informační zprávy brzdové soustavy

Zpráva   Činnost  
Zkontrolujte brzdný systém
Systém zjistil závadu, která vyžaduje opravu.Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.