Přední vlečný bod
Missing Image
  1. Na vyznačeném místě lehce zatlačte na kryt místa k připojení vlečného oka.
  1. Zlehka jej vytáhněte v přímém směru.
Poznámka:  Kryt přípojného bodu vlečného oka je vybaven malým lankem, kterým je připevněn k nárazníku.
Zadní vlečný bod
Missing Image
  1. Směrem dovnitř lehce zatlačte na horní stranu krytu místa k připojení vlečného oka.
  1. Mírně jej nadzvedněte a poté v přímém směru vytáhněte.
Poznámka:  Kryt přípojného bodu vlečného oka je vybaven malým lankem, kterým je připevněn k nárazníku.
Montáž vlečného oka
  POZOR:  Ujistěte se, zda je tažné oko zcela utaženo. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek zranění.
  POZOR:  Když je vozidlo taženo, zapněte zapalování.

Missing Image
  1. Opatrně sejměte kryt předního nebo zadního místa k připojení vlečného oka.
  1. Namontujte vlečné oko.
Poznámka:  Je opatřeno levostranným závitem.Namontujte jej šroubováním proti směru hodinových ručiček.
Umístění vlečného oka
Missing Image
Vlečné oko se nachází v úložném prostoru pro rezervní kolo.
Poznámka:  Vlečné oko musí být vždy uloženo ve vozidle.