V zařízení přejděte do nabídky Nastavení a zapněte rozhraní Bluetooth.
Missing Image  Na funkční liště zvolte možnosti nastavení.
  1. Zvolte možnost Bluetooth.
  1. Zapněte rozhraní Bluetooth.
  1. Zvolte možnost Add a Bluetooth Device.
Poznámka:  Budete vyzváni k vyhledání vozidla na zařízení.
  1. Na zařízení vyberte vozidlo.
Poznámka:  Na zařízení a na dotykové obrazovce se zobrazí číslo.
  1. Zkontrolujte, zda se číslo zobrazené na zařízení shoduje s číslem zobrazeným na dotykové obrazovce.
Poznámka:  Dotyková obrazovka potvrdí, že jste zařízení úspěšně spárovali.