Kompatibilitu svého zařízení si ověřte na místních webových stránkách společnosti Ford.
Spárujte své zařízení.   Viz   Připojení zařízení Bluetooth®
Zvolte možnost Sources.
Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka přehrajete skladbu. Opětovným stisknutím tlačítka pozastavíte přehrávání skladby.Missing Image  Stisknutím tohoto tlačítka přejdete na následující skladbu.
Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vpřed.
Missing Image  Jedním stisknutím tohoto tlačítka se vrátíte na začátek skladby. Opakovaným stisknutím tlačítka přejdete na předchozí skladby.
Podržením tlačítka se přehrávanou skladbou rychle posunete vzad.