Rádiové frekvence a faktory ovlivňující kvalitu příjmu
Poznámka:  Poslech hlasitého zvuku po delší dobu může poškodit váš sluch.

Faktory ovlivňující příjem rozhlasového signálu 
Vzdálenost vysílače a intenzita signálu  Čím více jste vzdálení od vysílače stanice FM, tím je signál slabší a příjem méně kvalitnější. 
Terén  Příjem mohou rušit kopce, hory, vysoké budovy, mosty, tunely, dálniční nadjezdy, garáže, hustý stromový porost nebo klimatické podmínky (např. bouřky). 
Přetížení stanice  Pokud míjíte rádiový vysílač, silnější signál může potlačit slabší signál a může způsobit rušení audio systému.