Missing Image  Na funkční liště zvolte možnost nastavení.
  1. Zvolte možnost Clock.
  1. Nastavte hodiny.