POZOR:  Na obložení stropu kabiny u boční lišty neumísťujte předměty ani nemontujte součásti vybavení, které mohou přijít do styku s odpáleným stropním airbagem. Při nedodržení těchto pokynů roste riziko zranění osob v případě havárie.
  POZOR:  Neopírejte se hlavou o dveře. Boční airbag by vás při svém odpálení z boční strany opěradla sedadla mohl zranit.
  POZOR:  Přídavné potahy sedadel, které nevydala společnost Ford, mohou bránit airbagům v odpálení a tím zvyšovat nebezpečí zranění při nehodě.
  POZOR:  Přídavný zádržný systém a příslušné součásti se nepokoušejte opravovat ani upravovat. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.
  POZOR:  Pokud byla nějaká součást přídavného zádržného systému aktivována, již znovu nebude fungovat. Systém a příslušné součásti nechte co nejdříve zkontrolovat. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění nebo dokonce smrt.

Missing Image
Boční airbagy jsou uloženy na krajní vnější straně každého opěradla předního sedadla. Místo uložení airbagu je označeno štítkem na boku příslušného opěradla.
Missing Image
Boční airbagy jsou konstruovány tak, aby při nafouknutí vyplňovaly prostor mezi panelem dveří a osobou sedící na sedadle a tím zvyšovaly úroveň ochrany této osoby při určitém druhu srážek.
Boční airbagy jsou konstruovány tak, aby se odpálily při silných bočních nárazech. Mohou se však odpálit také při silném čelním nárazu. Boční airbagy se neodpalují při menších bočních a čelních srážkách, při nárazech zezadu nebo při převrácení vozidla.
Varovná kontrolka airbagu
Missing Image   Pokud se kontrolka po zapnutí zapalování nerozsvítí nebo pokud bude i po spuštění motoru blikat či nepřetržitě svítit, jedná se o poruchu. Nechejte vozidlo co nejdříve zkontrolovat.
Zvukové upozornění funkce sekundárního varování airbagů
Zazní v případě závady varovné kontrolky airbagů.