Ve vozidle lze vytvořit přístupový bod Wi-Fi, jehož prostřednictvím se k internetu mohou připojovat ostatní zařízení.
Missing Image  Stisknutím tlačítka otevřete nabídku nastavení.
 1. Zvolte možnost Connectivity Features.
 1. Zvolte možnost Vehicle Hotspot.
Poznámka:  Přístupový bod vozidla má zapnutá výchozí nastavení.
 1. Zvolte možnost Settings.
 1. Zkontrolujte, zda máte zapnutou viditelnost přístupového bodu Wi-Fi.
Poznámka:  Ve výchozím nastavení je viditelnost přístupového bodu Wi-Fi zapnutá.
Jak zjistit název a heslo přístupového bodu Wi-Fi
Missing Image  Stisknutím tlačítka otevřete nabídku nastavení.
 1. Zvolte možnost Connectivity Features.
 1. Zvolte možnost Vehicle Hotspot.
 1. Zvolte možnost Settings.
Poznámka:  SSID je název přístupového bodu.
 1. Přejděte k položce Hide password.
 1. Zrušte označení zaškrtávacího pole.
Připojení zařízení k přístupovému bodu Wi-Fi
 1. Na zařízení zapněte rozhraní Wi-Fi a ze seznamu dostupných sítí Wi-Fi vyberte požadovaný přístupový bod.
 1. Na výzvu zadejte heslo.
Nákup datového tarifu
 1. K přístupovému bodu připojte zařízení.
Poznámka:  Na zařízení se otevře webový portál mobilního operátora vozidla.
 1. Pokud se portál na zařízení neotevře, zkuste otevřít libovolnou webovou stránku. Na webový portál mobilního operátora vozidla budete přesměrováni.
Poznámka:  Zabezpečené webové stránky se nepřesměrovávají.
Poznámka:  Pokud máte datový tarif aktivní, při připojení zařízení vás systém na portál mobilního operátora vozidla nepřesměruje. Větší datový limit si můžete zakoupit na webových stránkách mobilního operátora vozidla.
Poznámka:  Údaje o objemu datových přenosů v nabídce přístupového bodu vozidla jsou přibližné.
Poznámka:  Pokud obnovíte tovární nastavení, systém vaše vozidlo z účtu u mobilního operátora vozidla neodebere. Chcete-li vozidlo z účtu odebrat, kontaktujte mobilního operátora vozidla.
Poznámka:  Mobilní operátor vozidla poskytuje služby k přístupovému bodu vozidla na základě vaší vzájemné smlouvy, pokrytí signálem a dostupnosti.