Missing Image  Stisknutím tlačítka otevřete nabídku nastavení.
  1. Zvolte možnost Connectivity features.
  1. Zvolte možnost Vehicle Hotspot.
  1. Zvolte možnost Settings.
  1. Zvolte možnost SSID: ___.
  1. Zadejte požadovaný identifikátor SSID.
  1. Zvolte možnost Done.
  1. Zvolte možnost Password: ___.
  1. Zadejte požadované heslo.
  1. Zvolte možnost Done.