1. V nabídce nastavení vozidla zkontrolujte, zda je modem povolen.
  1. Ve svém zařízení otevřete aplikaci FordPass a přihlaste se.
  1. Přidejte své vozidlo nebo vyberte již přidané vozidlo.
  1. Volbou příslušné položky zobrazte podrobnosti o vozidle.
  1. Volbou příslušné položky aktivujte své vozidlo.
  1. Ujistěte se, že název na obrazovce odpovídá názvu zobrazenému ve vašem účtu FordPass.
  1. Potvrďte, že je modem spojen s vaším účtem FordPass.