Spouštění motoru na dálku nebude fungovat za předpokladu, že:
  • zní houkačka poplašného zařízení;
  • je otevřena kapota;
  • volicí páka se nenachází v poloze parkování (P).
  • Startování na dálku není aktivní.
  • Je zapnuto zapalování.
Poznámka:  Startování na dálku nepoužívejte, pokud je u vozidla nízký stav paliva.