1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Settings.
  1. Zvolte možnost Vehicle Settings.
  1. Zvolte možnost Remote Start.
  1. Zapněte funkci System.
Poznámka:  Chcete-li použít spuštění na dálku, ověřte, zda je povolen modem.   Viz   Zapnutí a vypnutí modemu