Dobu, po níž bude motor spuštěn, můžete nastavit.
  1. Pomocí ovládacích prvků informačního displeje na volantu zvolte položku Settings.
  1. Zvolte možnost Vehicle Settings.
  1. Zvolte možnost Remote Start.
  1. Zvolte možnost Duration.