Gratulujeme vám k pořízení vašeho nového vozidla Ford. Udělejte si prosím čas na přečtení uživatelské příručky a dobře se se svým novým vozidlem seznamte. Čím více svému vozidlu porozumíte, tím bezpečněji, ekonomičtěji a radostněji se vám s ním bude cestovat.
Uživatelská příručka popisuje všechny výbavy a modelové varianty dostupné ve všech evropských státech, tudíž některé popisované věci se nemusí vztahovat přímo k vašemu vozidlu. Vzhledem k tiskovým lhůtám v ní navíc mohou být popsány věci, které zatím ještě nejsou dostupné.
Pravidelný servis vašeho vozidla pomáhá udržovat vozidlo nejen způsobilé k provozu, ale udržuje i jeho hodnotu pro případný další prodej. SíĽ více než 7 000 autorizovaných dealerŻ Ford v celé Evropě vám mŻže profesionálně pomoci.
Jejich speciálně vyĄkolený personál je pro řádné a odborné provádění servisu vaĄeho vozidla nejlépe kvalifikován. Je také vybaven Ąirokou Ąkálou vysoce specializovaných nástrojŻ a zařízení vyvinutých pro provádění servisu vozidel Ford.
Poznámka:  Při případném dalším prodeji nezapomeňte předat i uživatelskou příručku. Je nedělitelnou souČástí vozidla.