Varovné symboly v této příručce
  POZOR:  Jak lze snížit riziko poranění osob a předejít poškození majetku, vašeho vozidla a jeho vybavení? Odpovědi na tyto otázky najdete v této příručce zvýrazněné symbolem výstražného trojúhelníku.

Poznámka:  Důležité informace jsou uvedeny také v odstavcích začínajících zvýrazněným slovem Poznámka:
Varovné symboly na vozidle
Missing Image  Uvidíte-li tento symbol, je bezpodmínečně nutné, abyste si přečetli odpovídající oddíl tohoto návodu, než se začnete pokoušet cokoliv opravovat nebo seřizovat.