Celkový pohled na přístrojovou desku
Řízení na levé straně
Missing Image
ANastavení sklonu světlometů.   Viz   Nastavení sklonu světlometů
BMultifunkční páka: ukazatele směru, dálková světla, ovládání palubního počítače.   Viz   Osvětlení.    Viz   Palubní počítač
CHoukačka   Viz   Houkačka
DPřístrojový panel   Viz   Měřicí ukazatele.    Viz   Varovné kontrolky a indikátory
EPáka ovládání stěračů   Viz   Stěrače čelního skla
FTlačítka voliče převodovky   Viz   Automatická převodovka
GSpínač výstražné funkce směrových světel   Viz   Výstražná přerušovaná světla
HVýdechy ventilace   Viz   Větrací průduchy
IRučičkové hodiny   Viz   Hodiny
JSpínač vyhřívání čelního skla   Viz   Vyhřívaná okna a zpětná zrcátka
KSpínač vyhřívání skla zadního okna   Viz   Vyhřívaná okna a zpětná zrcátka
LOvladače nastavení klimatu   Viz   Regulace klimatu
MAudio/navigační výbava Viz příslušná příručka
NDržák nápojů   Viz   Držáky nápojů
OSpínač vyhřívání a ventilace sedadel   Viz   Vyhřívaná sedadla.    Viz   Větraná sedadla
PSpínač systému stability jízdy (ESP)   Viz   Používání řízení stability
QSpínač zapalování   Viz   Spínač zapalování
RTempomat   Viz   Používání tempomatu
SNastavení polohy volantu   Viz   Nastavení volantu
TOvládání audio-jednotky   Viz   Ovládání autorádia
UPojistky   Viz   Pojistky
VStmívač osvětlení přístrojů   Viz   Stmívač osvětlení přístrojů
WSpínač světel / předním mlhových světel / zadních mlhových světel.   Viz   Osvětlení
Řízení na pravé straně
Missing Image
AOvladače nastavení klimatu   Viz   Regulace klimatu
BSpínač vyhřívání čelního skla   Viz   Vyhřívaná okna a zpětná zrcátka
CSpínač vyhřívání skla zadního okna   Viz   Vyhřívaná okna a zpětná zrcátka
DRučičkové hodiny   Viz   Hodiny
EVýdechy ventilace   Viz   Větrací průduchy
FSpínač výstražné funkce směrových světel   Viz   Výstražná přerušovaná světla
GTlačítka voliče převodovky   Viz   Automatická převodovka
HMultifunkční páka: ukazatele směru, dálková světla, ovládání palubního počítače.   Viz   Osvětlení.    Viz   Palubní počítač
IPřístrojový panel   Viz   Měřicí ukazatele.    Viz   Varovné kontrolky a indikátory
JHoukačka   Viz   Houkačka
KPáka ovládání stěračů   Viz   Stěrače čelního skla
LNastavení sklonu světlometů   Viz   Nastavení sklonu světlometů
MSpínač světel / předních mlhových světel / zadních mlhových světel   Viz   Osvětlení
NStmívač osvětlení přístrojů   Viz   Stmívač osvětlení přístrojů
OSpínač zapalování   Viz   Spínač zapalování
PNastavení polohy volantu   Viz   Nastavení volantu
QTempomat   Viz   Používání tempomatu
ROvládání audio-jednotky   Viz   Ovládání autorádia
SSpínač systému stability jízdy (ESP)   Viz   Používání řízení stability
TSpínač vyhřívání a ventilace sedadel   Viz   Vyhřívaná sedadla.    Viz   Větraná sedadla
UDržák nápojů   Viz   Držáky nápojů
VAudio/navigační výbava Viz příslušná příručka
Varovné kontrolky a ukazatele
Missing Image  Kontrolka žhavicích svíčekMissing Image  Varovná kontrolka nebezpečí námrazy
Missing Image  Varovná kontrolka nízké hladiny kapaliny ostřikovačůMissing Image  Varovná kontrolka zapalování
Missing Image  Varovná kontrolka tlaku olejeMissing Image  Kontrolka výměny oleje
Missing Image  Varovná kontrolka otevřených dveříMissing Image  Varovná kontrolka brzdového systému
Missing Image  Upozornění na nezapnutý bezpečnostní pásMissing Image  Varovná kontrolka motoru
Missing Image  Varovná kontrolka nízkého stavu paliva v nádržiMissing Image  Kontrolka ukazatele směru
Missing Image  Varovná kontrolka airbaguMissing Image  Kontrolka systému stability jízdy (ESP)
Missing Image  Varovná kontrolka ABSMissing Image  Kontrolka světlometů
Missing Image  Kontrolka dálkových světel
Nastavení volantu
Missing Image
  POZOR:  Nikdy nenastavujte volant, když je vozidlo v pohybu.

Ruční regulace klimatu
Rychlé odmrazování/odmlžování okna
Missing Image
Rychlé vyhřátí interiéru vozidla
Missing Image
Rychlé ochlazení interiéru vozidla
Missing Image
Trvalá komfortní nastavení
Missing Image
Automatické řízení klimatu
Missing Image
Doporučené nastavení je AUTO a 22 °C.
Automatická světla
Missing Image
Poznámka:  Pokud je spínač světel v poloze AUTO, nelze zapnout světla do mlhy. Pro zapnutí světel do mlhy, vypněte funkci automatických světel.
Je-li spínač světel přepnut do polohy AUTO, klopená světla se zapínají a vypínají automaticky v závislosti na okolním osvětlení.
Směrová světla
Missing Image
Při změně jízdního pruhu krátce posuňte páku nahoru nebo dolů, směrová světla třikrát bliknou.
Stěrače čelního skla
Missing Image
AJedno setření
BPřerušované nebo automatické stírání
CNormální stírání
DStírání vysokou rychlostí
Automatické stírání
Pokud zvolíte funkci automatického stírání, stěrače jednou setřou, ať je sklo mokré nebo suché. Poté, nebo pokud zapnete zapalování se zapnutou funkcí automatického stírání, nebudou stěrače stírat, dokud nebude zaznamenána voda na čelním skle. Zvolte případně jinou polohu a pak opět zvolte automatické stírání nebo zapněte ostřikovač.
Snímač deště bude nepřetržitě měřit množství vody na čelním skle a automaticky mu přizpůsobí rychlost stěračů čelního okna (jedno setření, přerušované stírání, normální stírání nebo stírání vysokou rychlostí).
Ostřikovače čelního skla
Missing Image
Po ostříknutí a provedení jednoho cyklu setření zůstanou stěrače chvíli v klidu a pak dojde ještě k jednomu setření pro očištění čelního skla.
Stěrač zadního okna
Stírání při zpátečce
Zadní stěrač se po zařazení zpátečky aktivuje automaticky, pokud
  • již zadní stěrač není zapnut,
  • páka stěračů je v poloze C nebo D
  • v poloze B a přední stěrače stírají.
Zadní stěrač bude kopírovat interval stírání předních stěračů (při přerušované nebo normálním stírání).
Zrcátko s automatickým stmíváním
Missing Image
Zrcátko s automatickým stmíváním automaticky aktivuje funkci stmívání při osvětlení jasným světlem zezadu.
Zamykání a odemykání
Odemykání
Missing Image
Pro aktivaci centrálního zamykání a poplašného zařízení jednou stiskněte.
Pro aktivaci dvojitého zamykání a poplašného zařízení stiskněte dvakrát během tří sekund. Ukazatele směru se dvakrát rozsvítí.
Pro uzamčení vozidla a uzavření oken a střešního okna (celkové uzavření) stiskněte a držte po dobu tří sekund.
Missing Image
Pro otevření pouze zadních výklopných dveří stiskněte dvakrát během tří sekund.
Zamykání
Missing Image
Poznámka:  U vozidel se zvýšeným zabezpečením se poplašné zařízení deaktivuje stisknutím odemykacího tlačítka na dálkovém ovladači. Odemknutím předních dveří klíčem se toto poplašné zařízení nedeaktivuje.
Jednou stiskněte odemykací tlačítko vozidla. Toto nastavení můžete změnit (např. pouze na otevření dveří řidiče).   Viz   Zamykání a odemykání
Pro odemčení vozidla a otevření oken a střešního okna (celkové otevření) stiskněte a držte po dobu tří sekund.
Opětovné automatické uzamčení
Centrální zamykání a systém alarmu proti odcizení se po uplynutí 45 sekund po stisknutí tlačítka automaticky znovu aktivují, pokud bylo vozidlo odemčeno nechtěně a nastane některá z následujících situací:
  • Nejsou otevřené žádné dveře.
  • Není otevřen zavazadlový prostor.
  • Není zapnuté zapalování.
Vyhřívaná a větraná sedadla
Viz   Vyhřívaná sedadla.    Viz   Větraná sedadla
Missing Image
Poznámka:  Nastavení vyhřívaných sedadel se při vypnutí zapalování uloží do paměti.
+ = zvýšení teploty.
- = snížení teploty.
Nastavení červených světel ohřívače.
Modrá světla = nastavení chlazení.
Zpátečka - 5stupňová převodovka
Missing Image
Zpátečka - 6stupňová převodovka
Missing Image
Otvírání kapoty
Missing Image
Otočte znak Ford na mřížce chladiče ke straně. Vložte klíč do zámku na mřížce chladiče. Otočte klíčem napřed proti směru hodinových ručiček 1. Nadzvedněte lehce kapotu a pro otevření kapoty otočte klíčem plně ve směru hodinových ručiček 2.
Nádržka kapaliny ostřikovače
Viz   Údržba
Missing Image
Přední a zadní ostřikovače jsou zásobovány z téže nádržky. Nádržka je umístěna za pravým světlometem.