Missing Image
  POZOR:  Je-li aktivován dětský bezpečnostní zámek, je možné otevřít dveře pouze z vnější strany vozidla.

Zámek se aktivuje otočením klíče směrem ven.
Deaktivuje se otočením klíče směrem dovnitř.