Airbagy
Missing Image
  POZOR:  Přední část vozidla nijak neupravujte, protože by to mohlo nepříznivě ovlivnit odpalování airbagů.

Poznámka:   Při nafukování airbagu je slyšet hlasitý třesk a může být vidět obláček neškodného prachu.
Systém airbagů se skládá z následujícího:
  • dvoustupňové nafukovací nylonové vaky (airbagy) s vyvíječi plynu
  • boční airbagy
  • stropní airbagy
  • předepínače bezpečnostních pásů
  • snímače cestujících
  • snímače nárazu
  • varovná kontrolka na přístrojové desce
  • Elektronická řídicí a diagnostická jednotka
Missing Image
  POZOR:  Opravy potahů předních sedadel, snímačů připevněných k sedadlům a obložení stropu by měli provádět jen řádně vyškolení technici. Pokud dojde nedopatřením ke spuštění stropních airbagů, může dojít ke zranění.
  POZOR:  Nezablokovávejte a nezakrývejte airbagy, protože by to mohlo zabránit správnému odpálení. Nepokládejte do oblasti, kde jsou umístěny airbagy, ostré předměty. Mohlo by dojít k poškození airbagů.
  POZOR:  Nepoužívejte potahy na sedačky, pokud nejsou speciálně navrženy pro použití na sedačkách vybavených bočními airbagy. Tyto potahy sedadel musí být instalovány řádně vyškolenými techniky.

Missing Image
  POZOR:  Používejte vždy bezpečnostní pásy a udržujte dostatečnou vzdálenost mezi řidičem a volantem. Pouze v případě, že je bezpečnostní pás řádně zapnut, udrží tělo v poloze, ve které je dosaženo optimální účinnosti airbagu. Při odpálení airbagu existuje riziko vzniku poranění.

Sedadlo a opěradlo musí být pro optimální účinnost airbagu řádně nastaveno.   Viz   Sezení ve správné poloze
Toto je ideální poloha sezení pro řidiče i spolujezdce vpředu, která pomáhá snižovat nebezpečí zranění vyvolané sezením příliš blízko nafukujícího se airbagu.
Missing Image
Přední airbagy se aktivují při větších srážkách, které jsou buď čelní nebo do úhlu 30 stupňů zleva nebo zprava. Airbagy se nafouknou během několika tisícin sekundy. Při dotyku s těly cestujících vpředu se začnou vyfukovat a tlumí tak dopředný pohyb jejich těl.
Missing Image
Při menších nárazech a při převrhnutí nebo zadních a bočních nárazech se systém předních airbagů neaktivuje.
Missing Image
  POZOR:  Opravy volantu, sloupku řízení a systému airbagů smí provádět pouze řádně vyškolení kvalifikovaní technici.
  POZOR:  Prostor před airbagem udržujte vždy volný. Do tohoto prostoru nebo nad něj nikdy nic neupevňujte.

Tato místa se vždy otírají pouze navlhčeným hadříkem, nikdy ne mokrým.
Dvoustupňová strategie
Systém snímačů ve vozidle sleduje rychlost vozidla, stav bezpečnostních pásů a polohu sedadla řidiče. V případě nehody je systém schopen analyzovat různé okolnosti srážky a umístění cestujících a aktivovat příslušná bezpečnostní zařízení.
Při odpálení airbagu je většinou v prvním stupni odpálen airbag, aby pomohl zadržet cestujícího. Potom se nafoukne druhý stupeň. Při nejvážnějších srážkách se pro zadržení cestujícího nafouknou oba stupně.
Systém zvyšuje bezpečnostní potenciál zejména pro řidiče, kteří nemají standardní výšku nebo nesedí ve standardní poloze.
Boční airbagy
Missing Image
Nálepka na zadní straně opěradla oznamuje, kde jsou namontovány airbagy. Boční airbagy jsou umístěny na bocích opěradel předních sedaček. V případě vážné boční srážky se nafoukne airbag na straně postižené kolizí.
Airbag se nafoukne mezi panelem dveří a cestujícím. Jakmile se tělo cestujícího dotkne airbagu, vak se začne vypouštět a tlumí tak náraz.
Boční airbagy se při menších bočních srážkách, ani při předních nebo zadních nárazech neaktivují .
Stropní airbagy
Missing Image
Vylisované nápisy na dveřních sloupcích nad bezpečnostními pásy indikují, že jsou namontovány stropní airbagy. Stropní airbagy jsou namontovány nad předními a zadními bočními okny v obložení střechy. V případě vážné boční srážky se airbag na straně postižené kolizí nafoukne.
Stropní airbagy se neaktivují při menších bočních srážkách, ani při předních nebo zadních nárazech.
Bezpečnostní pásy
  POZOR:  Používejte vždy bezpečnostní pásy.
  POZOR:  Bezpečnostní pás nikdy nepoužívejte pro více než jednu osobu.
  POZOR:  Vyvarujte se nošení tlustých oděvů.
  POZOR:  Bezpečnostní pás by měl pevně obepínat tělo.

Předepínače bezpečnostních pásů
Missing Image
  POZOR:  Předepínače pásů se nesmí demontovat. Jestliže se předepínače při nehodě aktivují, musí se vyměnit. Servis a výměnu předepínačů pásů po aktivaci při nehodě si nechte provádět speciálně vyškoleným personálem.

Zádržný systém s předepínacími pásy na předních sedadlech pomáhá snižovat riziko vážného zranění při čelní srážce. Při vážné srážce se bezpečnostní pásy předepnou, aby se zmenšila volnost pásu.
Předepínače se spustí při čelních a bočních srážkách, dosáhne-li se prahové hodnoty. Při zadních kolizích se předepínače nespouštějí. Předepínač bezpečnostního pásu spolujezdce je rovněž vyřazen z provozu, je-li sedadlo spolujezdce prázdné, i když je přezka bezpečnostního pásu spolujezdce zasunuta do zámku.