Missing Image  Pokud není zapnutý bezpečnostní pás a rychlost vozidla překročí 7 km/h (4 mph), rozsvítí se kontrolka upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás a zazní upozorňovací tón. Zvukový signál ustane po 10 minutách. Kontrolka nezhasne, dokud nedojde k zapnutí bezpečnostního pásu řidiče.
  POZOR:  Nikdy si nesedejte na zapnutý bezpečnostní pás, abyste vyřadili funkci upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás z provozu. Zádržný systém může řádně fungovat, jen když mají cestující zapnuté bezpečnostní pásy.

Poznámka:  Systém upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás zůstane po zapnutí bezpečnostního pásu řidiče v pohotovosti. Signál se znovu zaktivuje, jestliže si řidič(ka) svůj bezpečnostní pás odepne.
Deaktivace upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás
Pro deaktivaci funkce upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás, po zapnutí zapalování zapněte a rozepněte během tří sekund bezpečnostní pás.
Pro trvalou deaktivaci nebo reaktivaci funkce upozornění na nezapnutý bezpečnostní pás kontaktujte svého prodejce. Váš dealer vám buď poskytne odpovídající informace, nebo provede deaktivaci, popřípadě aktivaci.