Missing Image
Seřizuje se tak, že se stiskne aretační tlačítko na zařízení pro nastavení výšky a čep se posune tak, aby pás vedl přes střed ramene.