Missing Image
  POZOR:  Těhotné ženy musí používat správně umístěný bezpeČnostní pás; je to bezpeČnějĄí pro matku i nenarozené dítě.
  POZOR:  Nikdy nepoužívejte jen bederní pás diagonálního bezpeČnostního pásu a nikdy neseOte na bederním pásu při použití jen ramenního pásu. Oba tyto zpŻsoby jsou mimořádně nebezpeČné a mohou zvyĄovat riziko vážného zranění.

Bederní pás by měl být pohodlně umístěn přes boky, pod těhotným břichem. Ramenní Část bezpeČnostního pásu by měla být umístěna mezi prsy a vedena nad těhotným břichem a vedle něho.
BezpeČnostní pásy používejte vždy bez prŻvěsŻ a překroucení. Mají-li bezpeČnostní pásy optimálně chránit, musí být vedeny těsně kolem těla. Nenaklánějte nadměrně opěradla předních sedadel, protože bezpeČnostní pásy poskytují maximální ochranu, když jsou opěradla v téměř vzpřímené poloze.