Missing Image  Když se zapne zapalování (do polohy II), kontrolka se krátce rozsvítí pro potvrzení provozuschopnosti systému.
Jestliže se varovná kontrolka nerozsvítí, zůstane-li rozsvícena nebo svítí přerušovaně či souvisle za jízdy, znamená to poruchu. Pro svou vlastní bezpečnost si systém nechte zkontrolovat u odborníka.