Dveře
Uzamčení a odemčení zvenku
Missing Image
Všechny dveře je možno zamykat a odmykat zvenku klíčem ve dveřích řidiče.
Uzamčení a odemčení zevnitř
Missing Image
Uvnitř vozidla je možno všechny dveře zamykat uzamykacím tlačítkem A na dveřích řidiče a odmykat klikou dveří B. Dveře spolujezdce a zadní dveře lze při opouštění vozidla jednotlivě zamknout stisknutím uzamykacího tlačítka a zavřením dveří.
Zadní výklopné dveře
Otevření zadních výklopných dveří
Missing Image
Zadní výklopné dveře je možné otevřít: následujícími způsoby:
  • pomocí dálkového ovladače.
  • pomocí uvolňovacího spínače v rukojeti zadních výklopných dveří.
  • pomocí klíče (4dveřový sedan).
Zavírání zadních výklopných dveří
Missing Image
  POZOR:  Zavřete řádně zadní výklopné dveře, aby nedošlo k jejich otevření za jízdy. Jízda s otevřenými zadními výklopnými dveřmi je extrémně nebezpečná, protože do interiéru vozidla mohou být nasávány výfukové plyny.

Na vnitřní straně zadních výklopných dveří je vybrání usnadňující zavírání.
Centrální a dvojité zamykání
Missing Image
  POZOR:  Dvojité uzamknutí by se nemělo aktivovat, pokud jsou uvnitř vozidla lidé.

Centrální zamykání je možno aktivovat od dveří řidiče. Pracuje pouze tehdy, pokud jsou dveře řidiče zavřené. Ostatní dveře mohou být ještě otevřeny. Aktivuje se zvenku klíčem nebo dálkovým ovládáním, nebo zevnitř stisknutím uzamykacího tlačítka na klice dveří. Zavazadlový prostor zůstává uzamčen.
Missing Image
Dvojité uzamknutí je další ochrana proti krádeži, která zabraňuje otevření dveří z vnitřku vozidla. Dvojité uzamknutí je možné, jen když jsou všechny dveře zavřeny.
Odmykání vozidla
Řízení na levé straně
Missing Image
Řízení na pravé straně
Missing Image
Pomocí klíče: Otočte klíčem ve dveřích řidiče do polohy A.
Missing Image
  POZOR:  Dojde-li k poruše elektrického systému vozidla, přední nebo zadní dveře je možno jednotlivě odemykat klíčem. Zavazadlový prostor je možné otevřít i pomocí klíče (4dveřový sedan).

Pomocí dálkového ovladače: Jednou stiskněte tlačítko pro odemčení.
Jedním dlouhým bliknutím směrových světel se potvrzuje, že všechny dveře byly odemknuty, systém dvojitého uzamykání byl deaktivován a poplašné zařízení proti krádeži bylo vyřazeno z pohotovosti.
Opětovné automatické uzamčení
Centrální zamykání a poplašné zařízení se po uplynutí 45 sekund po stisknutí tlačítka automaticky znovu aktivují, pokud bylo vozidlo odemčeno nechtěně a nastane některá z následujících situací:
  • Nejsou otevřené žádné dveře.
  • Není otevřen zavazadlový prostor.
  • Není zapnuté zapalování.
Odemknutí zadních výklopných dveří
Missing Image
Chcete-li odemknout jen zadní výklopné dveře se zamknutým vozidlem, stiskněte tlačítko pro odemknutí dvakrát během tří sekund.
Zamykání vozidla
Řízení na levé straně
Missing Image
Řízení na pravé straně
Missing Image
Aktivace centrálního zamykání a odjištění poplašného zařízení proti krádeži:
Pomocí klíče: Otočte klíčem ve dveřích řidiče do polohy B.
Missing Image
Pomocí dálkového ovladače: Jednou stiskněte tlačítko pro uzamčení.
Radiovým dálkovým ovládáním nelze zamknout přední dveře, jsou-li otevřeny zadní výklopné dveře.
U vozidel bez dvojitého zamykání se pro potvrzení funkce systému dvakrát rozsvítí ukazatele směru.
Aktivace dvojitého uzamknutí:
Řízení na levé straně
Missing Image
Řízení na pravé straně
Missing Image
Pomocí klíče: Otočte klíčem ve dveřích řidiče do polohy A a pak během dvou sekund do polohy B.
Missing Image
Pomocí dálkového ovladače: Během tří sekund dvakrát stiskněte tlačítko pro uzamčení.
Směrová světla pro potvrzení dvakrát bliknou za předpokladu, že všechny dveře i zavazadlový prostor jsou zavřeny.