Globální otevření
Missing ImageMissing Image
Chcete-li otevřít všechna okna a střešní okno, stiskněte a přidržte tlačítko nejméně na tři sekundy. Pokud znovu stisknete tlačítko pro odemčení nebo uzamčení, proces otevírání se zastaví. Při globálním otvírání se střešní okno vždy otvírá zasunutím dozadu pod střechu.
Globální zavření
Missing ImageMissing Image
  POZOR:  Při používání globálního zavírání buďte opatrní. V případě nutnosti ihned stiskněte tlačítko, aby se zavírání zastavilo.

Chcete-li zavřít všechna okna a střešní okno, stiskněte a přidržte tlačítko nejméně na dvě sekundy. Stisknutím tlačítka znovu se funkce zavírání zastaví. Během globálního zavírání je rovněž aktivní funkce proti sevření.   Viz   Elektricky ovládaná okna
  Viz   Elektricky ovládané střešní okno