Missing Image
Systém se zapne pět sekund po vypnutí zapalování. Kontrolka v hodinách bude blikat.