Zapnutím zapalování se imobilizér automaticky vypne, rozpozná-li se správný kód. Kontrolka v hodinách se rozsvítí asi na tři sekundy a potom zhasne.
Jestliže kontrolka bliká asi jednu minutu a pak opakovaně v nepravidelných intervalech, systém nerozpoznal kód klíče. Vyjměte klíč a zkuste to znova.
Byl-li použit klíč s nesprávným kódem, musí se před startováním vozidla správně kódovaným klíčem počkat asi 20 sekund.
Jestliže se motor nenastartuje, došlo k poruše systému. Nechte si systém ihned zkontrolovat odborníkem.